EXKLUZÍV BEVEZETŐ AJÁNLAT: Interaktív szókártyák – 4 nyelvi szinten

nap
óra
perc
másodperc
lupan-agnes-web

A jó nyelvtanár kódexe

A Lupán Német Online-nál kiváló tanárokkal dolgozunk együtt, és igyekszünk egy olyan normát megteremteni a saját szakmánkban, ami szerintünk kimeríti a kiváló színvonalú szolgáltatás, nyelvoktatás fogalmát. Összegyűjtöttük azokat a szempontokat, amiket mi követendő példának tartunk. Íme a mi kódexünk. 

Szerintünk ilyen egy jó nyelvtanár 

Nem ismer „nem”-et 

A jó tanár szótárában nincs benne a „nem”. Nem azt mondja, hogy „ne így csináld, ez nem jó”, mert tudja, hogy ezzel elveszi a diák kedvét a tanulástól. Mivel mind azon szocializálódtunk, hogy a hibáinkat pirossal aláhúzzák, azt fürkészik, mit nem tudunk, ezért gyakran föl sem tűnik, mennyire ártalmas valójában ez a hozzáállás. Sokszor nagyon nehéz tanárként minden helyzetben támogatóan fogalmazni, de nem lehetetlen. A Lupán Német Online-nál igyekszünk úgy megfogalmazni mindent, hogy ahelyett, hogy azt mondanánk, „ez nem jó”, inkább javaslatot teszünk: „szerintem így még jobb lenne, megpróbálod így?!” 

Mindig nyitott marad az újra

Mára olyan széles a paletta tanítási és tanulási módszerekből, hogy képtelenség mindent megismerni, kipróbálni, de az újra való nyitottság megőrzése mégis fontos. Nyilván minden nyelvtanárnak megvan a maga bejáratott rendszere, ahogy ő szeret tanítani. Ugyanakkor egy jó nyelvtanárban fel sem merül, hogy ő mindent tud vagy hogy ő már nem akar újat kipróbálni. Ehelyett egyre jobb tanár akar lenni, folyton kutatja azt, hogyan tudná még több módon, még hatékonyabban átadni az ismereteit. Képes odafigyelni és meghallgatni ezernyi szempontot abban a szellemben, hogy mindig mindenkitől – még a kezdőktől is – lehet újat tanulni.

Nem tud mindent, de azt igen, a diákja hogyan érheti el a célját 

A jó tanár

Egy tanár lényege nem abban áll, hogy enciklopédiaként vagy szótárként áll a diák rendelkezésére, hanem hogy eljuttassa őt a céljához. Egy tanár sincs tisztában minden egyes szabállyal vagy az összes létező szó jelentésével, de arra meg tud tanítani, hogy a te eredményeidet te magad hogyan érheted el. Ezzel pedig senki sem tud versenyezni a 80 millió német anyanyelvű ember közül, aki ugyan sokkal jobban tud nála németül, de nincs tapasztalata arról, hogyan lehet a tudását átadni. A jó nyelvtanár ismeri, érti, mi a diákja célja és segít azt elérni. 

A szakmáját komplex módon használja 

A jó tanár tisztában van vele, hogy a tanítás bizonyos százaléka szól a nyelvről, a többi az emberről. Tudja, hogy egy nyelv nem átadható pusztán a szabályok megtanításával. Ezért nem elégszik meg azzal, hogy begyakoroltatja a nyelvtant, számonkér és szigorú. Ennél sokkal komplexebb tudás és kompetencia szükséges ahhoz, hogy a diák ne hagyja abba idő előtt a nyelvtanulást. Egy jó tanár fel tudja kelteni a diák érdeklődését, fel tudja oldani a gátlásait, így megszeretteti a nyelvet. A tanár szakmájához – és így felelősségi körébe – tartozik az is, hogy a diákot az úton tartsa. Azaz ne hagyja, hogy a kihívások közepette szem elől veszítse a célt. 

Tisztában van a felelősségének súlyával 

Kimondva vagy kimondatlanul, de legtöbbször a tanáron múlik, hogy valaki megszeret vagy megutál egy nyelvet. A tanárnak megvan a lehetősége és a felelőssége, hogy ezen fordítson – jó és rossz irányban egyaránt. A jó tanár tudja, hogy sok múlik rajta, éppen ezért mindent megtesz azért, hogy az előbbi következzen be. Ehhez nemcsak szakmailag felkészült, de szívügye, hogy érdekessé, hasznossá, izgalmassá, életszerűvé tegye a tanítást, a tanórákat. Fenntartja, ha kell, visszahozza a tanulási kedvet. Óráról órára igyekszik megmutatni az adott nyelv szépségeit, logikáját, átsegít az egyéni akadályokon, blokkokon. 

Bizalmat épít

A jó tanár megalapozza a jó viszonyt, munkája során bizalmat ébreszt. Tisztában van vele, hogy tanulni békés, meleg, inspiráló környezetben lehetséges, sok dicsérettel, bátorítással, kreativitással, a kíváncsiság fenntartásával. Ezért folyamatosan dicsér, elismer, bíztat, örül az eredményeknek és újabbak elérésére sarkall. A büntetés, hibák kiemelése vagy megszégyenítés szóba sem jöhet nála. A jó tanár tudja, hogy a némettanulás gátjai, a „nem merek megszólalni”-problémák sokszor nem a németről szólnak, nem a német nyelvből erednek. És azt is tudja, hogy ahhoz, hogy ezek előjöhessenek, oldódhassanak, kell a bizalom. A jó nyelvtanár ismeri ezeket a kihívásokat és kiépíti az utat ezek áthidalására. 

Figyel 

A jó nyelvtanár odafigyel rád. Képes igazodni a diák igényeihez, képességeihez. Nem erőlteti rá az általa jónak hitt rendszert, ha az neki nem passzol. Tudja, hogy nem fognak mindenkinél ugyanazok a módszerek beválni. A jó tanár nem tankönyvszagú, szódolgozattal ijesztgető, hanem fáradhatatlanul kereső-kutató. Folyton gyűjti azokat a példákat, gyakorlatokat, helyzeteket, amikről tudja, a diákjának szüksége van rá, jól tudná használni, ezért könnyebben megtanulja majd általuk az adott tananyagot. A jó tanár kellően rugalmas és rá tud hangolódni a diákra. 

A nehezebb részeket is befogadhatóan tudja átadni 

Egy jó tanár mindig biztosít lehetőséget a felmerülő kérdések átbeszélésére, fáradhatatlanul és türelmesen magyaráz, amíg csak célt nem ér. Egyszerűen magyaráz és a nyelvtant nem kínzásra használja. A lényeghez ragaszkodik, a többit elengedi, megengedi, hogy az majd idővel újra előkerüljön és használat közben épüljön be. Előrébb valónak tartja, hogy a diák problémáira, elakadásaira nyitott maradjon. 

Órán nem beszél magyarul 

Órán mindig németül beszélünk, hogy szokjuk, hogy németül tanulunk. Ebbe nem fér bele, ha valaki magyarul beszélget a diákkal. Pláne nem fér bele, ha a saját dolgairól beszélget magyarul a diákkal. Mint annyi minden mást, a beszédközpontúságot is a jó példával lehet elültetni. Igaz, hogy ez egy teljesen kezdővel nehezen indul, de abban az esetben is a tanár felelőssége, hogy ehhez tartsa magát: ő beszéljen sokat németül és legyen türelme kivárni, míg a diákja „felzárkózik” ahhoz, hogy válaszoljon, társalogjon vele. 

jo nyelvtanar2

Igényes 

A jó tanár nemcsak abban igényes, hogy pontosan érkezik a németórára, de precíz a feladatokban is. Felkészül a tanórára és pontosan tudja, mi a célja vele. Az óra anyagát személyre szabja, csoportos oktatás során differenciál a tanulók között, képes megoldani, hogy az egyéni nehézségeken is át tudjanak lendülni. Képes a diákjaival közös és jó hangnemet kialakítani, ami által a tanuló nem kényszerként éli meg a nyelvtanulást, még ha amúgy az is. Gondoskodik a saját motivációjának fenntartásáról, hogy ő is és diákjai is élvezzék a nyelvtanulást. 

Hisz a diákjában

Egy jó nyelvtanár nem tulajdonít különösebb jelentőséget a nyelvérzéknek, ehelyett folyamatosan motiválja a diákját. Azt kutatja, hogyan tud még jobb eredményeket elérni. Rugalmas és ösztönösen keresi, hogy az adott diáknak mi a legjobb módszer, szükség van-e kikérdezésre, házi feladatra, tankönyvre, stb. A diák sikereire, fejlődésére fókuszál, bátorítja, együtt örül vele, újra meg újra megerősíti, hogy jó úton jár, érdemes az energiát belefektetnie a tanulásba. Mert egy igazán jó tanár hisz a diákjában. 

Megbízható 

Őszinte kapcsolatban van diákjaival, amibe az is belefér, hogy beismeri, ha tévedett, szól, ha valamit elfelejtett. A jó tanár ért a szakmájához, szereti azt, felkészült, kompetens és nem hagy megválaszolatlan kérdést maga után. Jó vezetőként ismeri és mutatja az utat, amikor valaki eltéved, kételkedik. Finoman útbaigazítja, visszaterelgeti. Szeret tanítani és arra törekszik, hogy tanítványai megértsék és megtanulják a németet.

Türelmes 

A jó tanár nemcsak a lassabban haladókkal türelmes, de saját maga irányában is képes türelemmel lenni. Előfordul olyan, hogy ő látja ugyan maga előtt az utat, de a másik oldalon a diák épp elakadt. Ilyenkor újra meg újra nekifog, hogy áttörje azt a gátat, a tanulója megugorja azt az akadályt, amivel épp szembesül. Ilyenkor szükség van türelemre és kitartásra mindkét részről. Mivel a jó tanár látja maga előtt az utat, nem hagyja magát megingatni, nem tér le róla, töretlenül lépked rajta előre. És útközben sosem hagy el senkit. 

Szívügye, hogy megszeresd a németet 

Egy jó tanár nem ismeri az unalmas anyagleadást, hanem sokféle eszközt használ, amikkel lehetőséget biztosít a nyelv megismerésére. Felveti a problémákat és segít megtalálni az utat a megoldás felé. Így érdekessé, változatossá teszi a megismerés módozatait. Időről időre rámutat a fejlődésre, nem követel, hanem irányba segít, pozitív visszacsatolást ad óráról órára. 

A jó tanárban érdemes hinni 

A jó tanár tiszteli a diákját. Tudja, mit akar, és képes a megfelelő arányban tartani a szükséges megtanulandókat és a diák igényeit, kívánságait. Még ha a tanuló nem is látja, hova vezet, még ha nem is érzékeli egyből a fejlődést, szilárdan megbízhat benne, hogy amit kitalált, amit csináltat, az a célja felé viszi, az ő javát szolgálja. A tanuló rábízhatja magát, bízhat nemcsak tanári tapasztalatában, de emberségében is. A jó némettanár olyan, akinek a kedvéért hagyod, hogy a német nyelv észrevétlenül bekússzon a mindennapjaidba.

A Lupán Német Online tanári közössége 

Te mivel egészítenéd ki a sort? 

Ha úgy érzed, elmélyítenéd tudásod, akkor nagyon szívesen segítünk ebben! Jelentkezz egyéni német órára vagy időszakosan induló csoportos német tanfolyamokra!

beszéd blogbejegyzés csoportosítás dal elöljárók feleletválasztós teszt fordítás főnevek haben haladó helyesírás igeragozás igék játék kezdő kifejezés kifejezések képes szótár kérdések középhaladó Lückentext melléknevek Mittwoch mit Ági módbeli segédigék múlt idő nyelvtan nyelvtani magyarázat nyelvtanulás nyelvtanulási módszerek névelők podcast párosítás sein személyes névmások szinonima szókincs szókincsbővítés szólás-mondás szórend szövegértés teszt tippek tárgyeset videó újrakezdő

Érdekelhet még:

Kövess minket itt:

Hírlevél feliratkozás:
3db ajándék eBookkal!