EXKLUZÍV BEVEZETŐ AJÁNLAT: Interaktív szókártyák – 4 nyelvi szinten

nap
óra
perc
másodperc
lupan-agnes-web

Christina Stürmer: Seite an Seite (dal)

Hallgasd meg a dalt, majd a szószedet segítségével fejtsd meg, miről is szól.

Text:

Wir sind zum Mond geflogen
haben Pyramiden gebaut
haben nie die Neugier verlorn
und sind durch Meere getaucht
wir haben Tränen vergossen
wir haben gelacht und geweint
wir haben Frieden geschlossen
und uns wieder vereint

Doch all diese Dinge sind so klein
denn das Größte was wir können ist Mensch zu sein

Und wir gehen den Weg, von hier
Seite an Seite ein Leben lang, für immer
Denn wir gehen den Weg, von hier
weiter und weiter ein Leben lang, für immer

Wir haben Welten entdeckt
die wir vorher nicht kannten
wir haben sprechen gelernt
und uns Liebe gestanden
wir haben Lieder geschrieben
wir haben getanzt und gesungen
wir haben Geister gerufen
und Dämonen bezwungen

Es ist nicht immer einfach zu verzeihen
doch das Größte was wir können ist Mensch zu sein

Und wir gehen den Weg, von hier
Seite an Seite ein Leben lang, für immer
Denn wir gehen den Weg, von hier
weiter und weiter ein Leben lang, für immer

Wir sind sicher nicht perfekt
doch wer will das schon sein
wir haben alle kleine Fehler
und sind damit nicht allein, nicht allein, nicht allein

Und wir gehen den Weg, von hier
Seite an Seite ein Leben lang, für immer

Und wir gehen den Weg, von hier
Seite an Seite ein Leben lang, für immer
Denn wir gehen den Weg, von hier
weiter und weiter ein Leben lang, für immer
Und wir gehen den Weg, von hier
Seite an Seite ein Leben lang, für immer
Denn wir gehen den Weg, von hier
weiter und weiter ein Leben lang, für immer
Und wir gehen den Weg, von hier
Seite an Seite ein Leben lang, für immer

Szószedet: 

die Seite,-n: oldal
Seite an Seite: egymás mellett
der Mond,-e: hold
fliegen (flog, ist geflogen): repül
die Pyramide,-n: piramis
bauen: épít
nie: soha
die Neugier (nincs TSZ!): kíváncsiság
verlieren (verlor, hat verloren): elveszít
durch+A: keresztül, át
das Meer,-e: tenger
tauchen: merül, búvárkodik
die Träne,-n: könny
vergießen (vergoss, hat vergossen): önt, kiönt
lachen: nevet
weinen: sír
der Frieden,-: béke
schließen (schloss, hat geschlossen): zár
Frieden schließen: békét köt
sich vereinen: egyesül
doch: mégis, ennek ellenére
das Ding,-e: dolog
klein: kicsi
denn: mert
das Größte: a legnagyobb (dolog)
der Mensch,-n,-n: ember
gehen: megy
der Weg,-e: út
hier: itt
von hier: innen
das Leben,-: élet
lang: hosszú
ein Leben lang: egy életen át
immer: mindig
für immer: örökre
die Welt,-en: világ
entdecken: felfedez
vorher: előzőleg, előtte
kennen (kannte, hat gekannt): ismer
sprechen (sprach, hat gesprochen): beszél
lernen: tanul
die Liebe (nincs TSZ!): szerelem
gestehen (gestand, hat gestanden): (be)vall, 
das Lied,-er: dal
schreiben (schrieb, hat geschrieben): ír
tanzen: táncol
singen (sang, hat gesungen): énekel
der Geist,-er: szellem
rufen (rief, hat gerufen): hív
Geister rufen: szellemet idéz
der Dämon,-en: démon
zwingen (zwang, hat gezwungen): kényszerít, erőltet
weiter: tovább
sicher: biztos(an)
perfekt: tökéletes
wer: ki
wollen (will): akar
schon: már
der Fehler,-: hiba
allein: egyedül

Ha úgy érzed, elmélyítenéd tudásod, akkor nagyon szívesen segítünk ebben! Jelentkezz egyéni német órára vagy időszakosan induló csoportos német tanfolyamokra!

beszéd blogbejegyzés csoportosítás dal elöljárók feleletválasztós teszt fordítás főnevek haben haladó helyesírás igeragozás igék játék kezdő kifejezés kifejezések képes szótár kérdések középhaladó Lückentext melléknevek Mittwoch mit Ági módbeli segédigék múlt idő nyelvtan nyelvtani magyarázat nyelvtanulás nyelvtanulási módszerek névelők podcast párosítás sein személyes névmások szinonima szókincs szókincsbővítés szólás-mondás szórend szövegértés teszt tippek tárgyeset videó újrakezdő

Érdekelhet még:

Kövess minket itt:

Hírlevél feliratkozás:
3db ajándék eBookkal!